Gesprekken met TOP

Op uitnodiging van TOP heeft voorzitter Carst Komdeur onlangs een bestuursvergadering bijgewoond van TOP. Dit was ter kennismaking met zowel het bestuur als de zaken waar TOP zich op dit moment voor inzet.

TOP heeft als één van de speerpunten dit jaar om het aantal zzp'ers die lid zijn van hun vereniging te laten groeien. En om te kijken of er een betere samenwerking tussen ZP Texel en TOP mogelijk is, zal er binnenkort een gesprek volgen tussen beide verenigingen.

Voor ZP Texel geldt in elk geval dat we met een open vizier naar een eventuele samenwerking willen kijken, maar dat we tegelijkertijd willen zorgen dat de belangen van onze leden op de best mogelijke manier behartigd worden. De komende periode gaan we ook graag het gesprek met onze leden aan om te inventariseren wat er leeft binnen onze club.

Wordt vervolgd...