ZP Texel

ZP Texel

De belangenvereniging van zzp'ers - mkb'ers en freelancers Sterk en divers netwerk van professionals op Texel Versterk je eigen positie en ondersteun ook een collega Waardevolle bijeenkomsten voor de leergierige ondernemer Vertegenwoordigt de kleine ondernemer zowel on- als offline

Word ook lid van ZP Texel, meld je aan via de site
of kom langs op één van onze meetings. Elke 13e van de maand kan je er bij zijn!

Tijdens de ALV van september 2017 zijn er drie bestuursleden afgetreden, waardoor alleen Peter Bancken en Nienke Bloksma overbleven. Gelukkig hebben zich drie kandidaten aangemeld. De afgelopen tijd hebben we een aantal gesprekken met elkaar gevoerd, om te kijken of we voldoende op één lijn zitten om samen het bestuur te vormen. Deze gesprekken waren zo positief, dat we ons graag aan jullie willen voorstellen.

Tijdens de Bijzondere ALV van 13 december kunnen alle leden stemmen of deze mensen het bestuur van ZP Texel gaan vormen. Mocht er iemand niet gekozen worden, dan zal er gezocht moeten worden naar een nieuwe kandidaat die past in het bestuur.

Peter Bancken - Zit sinds 2014 in het bestuur van ZP Texel als penningmeester en stelt zich herkiesbaar. Peter wil zich ook inzetten voor een gevarieerd programma voor de leden en zich vooral bezig houden met de inhoud van de ledenmeetings. Er is een werkgroep ledenmeetings, die regelmatig bij elkaar komt en waar Peter als bestuurslid ook in zit.

Nienke Bloksma - Komt nog maar net kijken als zzp-er en ook binnen het bestuur is ze nog nat achter de oren. Met haar bedrijf adviseert ze op het gebied van communicatie en duurzaamheidsvraagstukken. En daarin is ze bepaald geen groentje. Van alle (kandidaat)bestuursleden woont ze veruit het langst op Texel (sinds 1987) en heeft daardoor een aardig netwerk. Verbinding zoeken is één van haar stokpaardjes.

Gert Folkerts - Is in 2004 op Texel komen wonen. Vanaf 2014 is hij werkzaam als zelfstandig managementconsultant bij Phari in de Business Process Management & IT en Cyber Security. 
Hij heeft zich aangemeld voor het bestuur, omdat hij ZP Texel een zeer goed initiatief vindt voor zelfstandige ondernemers. Om die reden wil hij zich dan ook graag met een flinke dosis positieve energie en creativiteit inzetten om ZP Texel samen uit te bouwen tot een vereniging waar je niet om heen kunt en waar kennis en ondernemerschap samen komen.

Edwin Boering - Edwin Boering is vanaf de oprichting van ZZP Texel lid van de vereniging. Sinds november 2005 woonachtig op Texel. In 1989 is hij gestart als ondernemer in de creatieve sector met als disciplines communicatie, marketing en design. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk als voorzitter van Vereniging Broodfonds Texel 1 en als secretaris in het bestuur van Stichting Texels Welzijn.
Zijn ambitie is een creatieve en waardevolle bijdrage te leveren aan het bestuur en de vereniging en ZP Texel op de kaart te zetten als een ondernemerscollectief met kennisdeling, ideeën, co-creatie en uitvoeringskracht.

Pepijn Lijklema - Is in 2008 als student naar Texel gekomen en daar blijven wonen en werken. Inmiddels is hij al jaren maatschappelijk actief op Texel via bestuur en politiek. Daarnaast is hij als ondernemer eigenaar van twee Texelse bedrijfjes. Hij wil zich graag inzetten om de vereniging te professionaliseren en zo meerwaarde te creëren voor haar leden.

Tijdens de Bijzondere ALV van 13 december kunnen we ook alvast iets vertellen over onze plannen voor het komende jaar. Natuurlijk zijn deze plannen nog niet helemaal uitgewerkt, maar het borrelt van de nieuwe leuke ideeën!

 

 

     
TOP