ZP Texel

ZP Texel

De belangenvereniging van zzp'ers - mkb'ers en freelancers Sterk en divers netwerk van professionals op Texel Versterk je eigen positie en ondersteun ook een collega Waardevolle bijeenkomsten voor de leergierige ondernemer Vertegenwoordigt de kleine ondernemer zowel on- als offline

Word ook lid van ZP Texel, meld je aan via de site
of kom langs op één van onze meetings. Elke 13e van de maand kan je er bij zijn!

Verslag ALV 2015

Maandagavond 23 november vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Bijna de helft van onze leden was aanwezig of had iemand gemachtigd om voor hem/haar te stemmen.

Onze voorzitter Vivianne Neeteson Lemkes opende de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen jaar. We mochten veel leden ontvangen op onze opborrelavonden en nieuwjaarsreceptie, de nieuwe rubriek 'ZP Texel-ondernemersinterview' was een succes en er sloten 16 nieuwe eenmanszaken zich bij ons aan. Vervolgens doet Peter Bancken verslag van de financiën van afgelopen jaar. De kascommissie voor komend boekjaar bestaat uit Jord Kuiken, Addy van Tatenhove en Trisha Boone.

Hierna volgen de drie stemronden met toelichting. De stemming over de wijziging naam en doel van de vereniging zorgt voor de volgend uitslag: 4 stemmen tegen en 29 stemmen voor. Hiermee wordt de wijziging van de naam en het doel van de vereniging aangenomen. Het voorstel tot verhoging van de contributie van € 25,- naar € 40,- wordt in stemming gebracht en er zijn 32 stemmen voor en 1 onthouding van stem. Dit voorstel is ook aangenomen. Het voorstel tot het maken van een ledengids wordt in stemming gebracht en er zijn 27 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 3 onthoudingen van stem. Dit voorstel is ook aangenomen.

Doordat onze naam wordt gewijzigd naar ‘ZP Texel’ zal er een oproep gedaan worden onder de leden om een nieuw logo te laten ontwerpen. Verder is er een minimum aantal leden nodig om de ledengids te kunnen uitbrengen. Alle leden ontvangen binnenkort een verzoek voor inschrijving voor de ledengids. Voor deelname dient vervolgens getekend te worden. Bij genoeg deelname zal de gids worden uitgegeven en teken je als deelnemer uiteraard voor de extra bijdrage. De contributieverhoging gaat pas in op 1 oktober 2016. Er zal de komende tijd veel gedaan moeten worden aan promotie van de nieuwe plannen van onze vereniging en hierbij kan het bestuur de hulp van de leden zeker gebruiken!

     
TOP